top of page

Felinoterapie 

Ve volném čase se věnuji se svými kočičáky felinoterapii ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče, ale i formou individuálních návštěv u klientů v jejich domácím prostředí. 

Při práci s klienty se zaměřuji na jejich individuální potřeby. Dle domluvy se sociální pracovnicí, ošetřujícím lékařem nebo osobou zodpovědnou za klienta aplikuji některou z následujících metod (případně jejich kombinaci):

- metoda exhibičně-behaviorální aplikace - zjednodušeně řečeno, jedná se o terapii, která pozitivně působí na klienta už jen tím, že zvíře je přítomno, klient si jej může hladit a mazlit se s ním, dát mu pamlsek, hrát si s ním s hračkou. Tato terapie je možná i ve společenské místnosti kde je více klientů pohromadě.

- aplikovaná etologicko-emoční analýza - u této metody již jde o cílenou terapii. Klient za pomoci zvířete udělá nějaký pokrok, například rozevře spasmatickou ruku, přestane se bát něco dělat. Tato metoda je individuální a časově náročná. Je náročná i na výkon zvířete a znalosti, empatii terapeuta.

V oblasti zooterapie se stále vzdělávám formou kurzů, webinářů (i zahraničních), četbou. Zde uvádím pouze akreditované kurzy, které jsem absolvovala

ELVA HELP, z.s. a které mě opravňují provádět terapeutickou činnost:

  • Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci

  • Profesionální zooterapie v sociální práci II.

  • Základy felinoterapie v sociální práci

Jelikož pracuji jako běžný zaměstnanec, nemůžu bohužel z časových důvodů přijmout všechny poptávky po terapiích. Pokud však máte pocit, že bych vám s kočičáky mohla být nápomocná, kontaktujte mě a společně najdeme řešení. Případně vám doporučím jiného zooterapeuta. Mým krédem je "řešení se vždy najde, pokud je snaha".

Vaše Bc. Hana Müllerová a kočičáci Dumas, Kaštánek a Isolda

tel: 603 176 102

email: lepkovah@seznam

Za jakých podmínek pracujeme?

  • vždy za takových, na kterých se smluvně dohodneme při prvním setkání bez zvířat

  • zvířata mají své limity. Nikdy nepokračuji dále v terapii, pokud vidím, že je zvíře již vyčerpané - je to nebezpečné jak pro něj tak pro klienta

  • při individuální terapii požaduji veškeré informace o zdraví klienta a jeho možnostech, samozřejmě ctím zásadu mlčenlivosti

  • z terapií zásadně nepořizuji fotodokumentaci ke zveřejnění, ctím soukromí klientů

  • práci provádím na základě dohody o provedení práce

  • odměna za každou započatou hodinu terapie je 800,-Kč + cestovní náhrady

  • při terapii v délce 2 hodin nepožaduji náhradu za cestovné do 40 km.

bottom of page